04.10.2023


ОДЗ/ОСЗ Регистрация на земеделски стопани. 1.70 MB
Осигурен е непрекъсваем режим на работа на Центъра и Звената за административно обслужване 409.67 KB
QR code Осигурен е непрекъсваем режим на работа на Центъра и Звената за административно обслужване на ОДЗ- Сливен - QR четци 1.45 KB
ОДЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“-Сливен 13.45 KB
ОСЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие 13.05 KB
ОСЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие от кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно Закон за кадастъра и имотния регистър 11.52 KB
ОДЗ Регистрация на земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 66.06 KB
ОДЗ Извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на регистрираната земеделска и горска техника, включително превозните средства и машините за земни работи 46.31 KB
ОДЗ Заявление за издаване свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника 215.71 KB
ОДЗ Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно- Приложение № 1 към чл. 4, ал.2 16.36 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg