06.06.2023


ОДЗ Издаване на справка от регистъра на земеделските стопани 42.44 KB
ОДЗ Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици 44.57 KB
ОДЗ Регистрация на производители на бубено семе по чл.15а от Закона за животновъдството 44.66 KB
ОСЗ Заявление за издаване на справка за наличен брой животни 40.00 KB
ОСЗ Заявление за издаване на справка за правно основание на имоти 40.50 KB
ОСЗ Заявление за установяване на щети от неблагоприятни климатични условия 59.50 KB
ОСЗ Заявление за издаване на справка за налична информация от регистъра на собствениците 46.29 KB
ОСЗ Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи 53.20 KB
ОСЗ Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот 45.57 KB
ОСЗ Издаване на препис от решение на Поземлена комисия или Общинска служба по земеделие 44.89 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg