16.06.2024


29.07.2020г. Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 88.00 KB
05.03.2020г. Протокол за определяне на система за провеждане и оценяване на тест в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Исперих, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 93.00 KB
24.02.2020г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие – Исперих, Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД"Земеделие" Разград 76.00 KB
05.02.2020г. Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Исперих, Главна дирекция ”Аграрно развитие” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 86.00 KB
04.09.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "старши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД"Земеделие" Разград 75.00 KB
26.08.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД"Земеделие" Разград 359.88 KB
13.08.2019г. Обява за конкурс за длъжността „старши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие”", Областна дирекция "Земеделие" - Разград 84.50 KB
08.08.2019г. Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция ”Аграрно развитие” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 88.00 KB
29.07.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю за длъжността „старши юрисконсулт” в Дирекция „АПФСДЧР“, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 73.00 KB
11.07.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в Дирекция „АПФСДЧР“, Областна дирекция "Земеделие" - Разград 77.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа