21.06.2024


03.01.2023г. Извлечение от протокол за системата за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за длъжността “Директор на Дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 98.00 KB
03.01.2023г. Извлечение от протокол за системата за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за длъжността "главен инспектор" в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Разград 101.00 KB
19.12.2022г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗГРАД 91.50 KB
19.12.2022г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗГРАД 92.50 KB
30.11.2022г. Обява за конкурс за длъжността „главен инспектор” в Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 141.75 KB
30.11.2022г. Обява за конкурс за длъжността „ директор” на Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 140.98 KB
10.08.2022г. Класиране на кандидатите от проведен конкурс на 09.08.2022г. за длъжностите „младши експерт” в Общинска служба по земеделие Кубрат – 1 работно място, Общинска служба по земеделие Разград – 1 работно място, Общинска служба по земеделие Разград, Офис Цар Калоян – 1 работно място, Главна дирекция ”Аграрно развитие” , Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 81.00 KB
09.08.2022г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в интервю за длъжностите „младши експерт” в Общинска служба по земеделие Кубрат – 1 работно място, Общинска служба по земеделие Разград – 1 работно място, Общинска служба по земеделие – Разград, Офис Цар Калоян – 1 работно място, Областна дирекция ”Земеделие”- Разград 86.50 KB
05.08.2022г. Извлечение от протокол за системата за определяне на резултатите и продължителността на провеждане на конкурс за длъжността "младши експерт" в ОД"Земеделие" - Разград 98.00 KB
03.08.2022г. Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността " старши юрисконсулт" в Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси", ОД"Земеделие" - Разград 79.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа