новини обратно
 • 09.05.2024 г.
  На вниманието на земеделските стопани!
  прочети >>
 • 02.04.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 14.03.2024 г.
  Указания за прилагане на държавната помощ държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Указания за създаване на файлове в единен формат и примерна таблица на декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014г. 19.57 KB
Указания за създаване на файлове в единен формат и примерна таблица на заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014г. 20.06 KB
Образец на декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г. 71.00 KB
Образец на заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г. 103.50 KB
Образец на споразумение, сългасно чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г. 59.00 KB
Образец на приложение към споразумение по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г. 23.50 KB
Образец на проект за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, съгласно чл. 72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г. 46.50 KB
Образец на заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г. 23.00 KB
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград, считано от стопанската 2013-2014 година 89.50 KB
СПИСЪК НА ИМОТИТЕ обект на търга за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград, считано от стопанската 2013-2014 година 401.58 KB
 1. «
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7. 32
 8. 33
 9. 34
 10. 35
 11. 36
 12. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 414"

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа