16.06.2024


08.12.2023г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024г. за землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград 6.97 MB
22.11.2023г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024г. за землището на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград 4.22 MB
15.11.2023г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2023-2024г. за землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград 3.16 MB
09.08.2023г. График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2023-2024 година за землищата от община Цар Калоян 64.37 KB
09.08.2023г. Обявление за изготвени предварителни регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за землищата от община Цар Калоян, във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2023-2024 година 72.50 KB

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа