22.07.2024


Информация за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 45.50 KB
Информация за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 45.50 KB
Длъжностна характеристика за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 1.97 MB
Длъжностна характеристика за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен 1.82 MB
ОБЯВА конкурс за длъжности при областна дирекция “Земеделие” – Плевен. На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 105.50 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване 27.43 KB
Информация за длъжността Началник - ОСЗ - Плевен о офис Пордим 45.50 KB
Информация за длъжността Ст. Юристконсулт - ОДЗ - Плевен 45.00 KB
Информация за длъжността Ст. счетоводител - ОДЗ - Плевен 45.00 KB
Информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 45.50 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com