22.07.2024


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-349 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши експерт”, в Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 794.82 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-355 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, в ОСЗ - Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.66 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-355 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, в ОСЗ - Левски, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 826.70 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-355 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Младши експерт”, в ОСЗ - Червен бряг, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 501.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-351 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Главен експерт”, в ОСЗ - Кнежа, ИРМ-Искър, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 436.42 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-347 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Главен Счетоводител”, в Дирекция „АПФСДЧР”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 764.42 KB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване. 17.02 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Червен бряг, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.72 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Плевен, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.90 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Левски, Главна дирекция “Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие” – Плевен. 1.89 MB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com