22.07.2024


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-126 от 26.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Главен Директор" на ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 432.65 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-122 от 26.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Директор на дирекция" "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 449.71 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността „Началник” на ОСЗ-Плевен и офис Пордим, ГД „АР”, ОД „Земеделие” - Плевен 1.93 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АПФСДЧР", ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛЕВЕН 1.87 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността „ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ", ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛЕВЕН 2.11 MB
Бланки на декларации и заявление за кандитастване 27.41 KB
ОБЯВЯВА Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ДИРЕКТОР” на Главна дирекция „Аграрно развитие” Конкурс за длъжността “ДИРЕКТОР” на дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” Конкурс за заемане на длъжността “НАЧАЛНИК” на Общинска служба по земеделие 118.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-365 от 02.12.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши Счетоводител”, в Дирекция „АПФСДЧР”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 812.38 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-353 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши експерт”, в ОСЗ - Гулянци, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 423.30 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-353 от 28.11.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „Старши експерт”, в ОСЗ - Плевен, Главна дирекция „Аграрно развитие”, областна дирекция „Земеделие”- Плевен 874.19 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com