22.06.2024


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-05 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ", Дирекция "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 546.42 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-3 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ", Дирекция "АПФСДЧР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 443.82 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-1 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в ОСЗ - Плевен, офис Пордим, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 447.69 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-1 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ", ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 1.11 MB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-1 от 05.01.2016 г. на директора на ОД „Земеделие” - Плевен, за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" на ОСЗ - Никопол, ГД "АР”, Областна дирекция „Земеделие”- Плевен 507.90 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Плевен, ИРМ Пордим 1013.09 KB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ОСЗ - Никопол 1.36 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Мл. експерт - ГД"АР", ОДЗ - Плевен 1.09 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Ст. счетоводител - ОДЗ - Плевен 1.48 MB
Длъжностна характеристика и информация за длъжността Ст. Юристконсулт - ОДЗ - Плевен 1.43 MB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


ADDRESS:

Pleven 5800,
1, Vasil Levski str.

PHONES:
tel. (064) 802-320
fax: (064) 802-320

Email: odzpleven@gmail.com