25.04.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД -04-523/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Разбойна, община Руен, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на07.12.2021г. 218.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-522/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Заимчево, община Руен, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 135.50 KB
З А П О В Е Д № РД -04-521/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Зайчар, община Руен, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 261.50 KB
З А П О В Е Д № РД -04-520/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Вресово, община Руен, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 582.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-519/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Трънак, община Руен, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 279.50 KB
З А П О В Е Д № РД -04-518/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Топчийско, община Руен, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 124.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-517/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Средна махала, община Руен, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 143.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-516/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Соколец, община Руен, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 186.00 KB
З А П О В Е Д № РД -04-515/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Снягово, община Руен, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 184.50 KB
З А П О В Е Д № РД -04-514/06.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Снежа, община Руен, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 07.12.2021г. 197.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg