19.07.2024


Болярово

повече>>

Елхово

повече>>

Стралджа

повече>>

Тунджа

повече>>

Ямбол

повече>>

Заповед N РД-07-882-28/06.03.2017 г. за определяне на комисия по реда на чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ 109.50 KB
Заповед РД-07-3364-271_19.10.2016 за сключване на договори за земи от ДПФ, попадащи в масиви за ползване от споразумения 81.50 KB
Заповед РД-07-2503-259/07.10.2016 г. за изменение на Приложение 1 към Заповед РД-07-2503-221/03.08.2016 г. 117.50 KB
Заповед РД-07-2503-239/08.09.2016 г. за изменение на Приложение 1 към Заповед РД-07-2503-221/03.08.2016 г. 927.50 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане на земеделските земи за землищата от област Ямбол за стопанската 2015-2016 година 328.50 KB
Заповед № 07-2503-221 / 3.08.2016 г. за определяне на комисия за всички землища на територията на област Ямбол във връзка със заявления по реда на чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2016-2017 година 902.26 KB


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854