27.02.2024


Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Славейково, община Провадия - публикувана на 14.02.2017г 1.13 MB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Златина, община Провадия - публикувана на 15.12.2016г 345.00 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Манастир, община Провадия - публикувана на 15.12.2016г 1.78 MB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Градинарово, община Провадия - публикувана на 13.12.2016г 1.61 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Петров дол, община Провадия - публикувана на 14.10.2016г 2.65 MB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Провадия, община Провадия - публикувана на 21.11.2016г 438.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Бозвелийско, община Провадия - публикувана на 14.10.2016г 3.99 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Градинарово, община Провадия - публикувана на 02.11.2016г 2.57 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Черковна, община Провадия - публикувана на 02.11.2016г 2.57 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Блъсково, община Провадия - публикувана на 02.11.2016г 4.03 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443