27.02.2024


Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Китка, община Аврен - публикувана на 14.10.2016г 1.63 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Китка, община Аврен / пътища/ - публикувана на 31.01.2017г. 400.50 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Казашка река, община Аврен - публикувана на 03.02.2017г 814.00 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Аврен, община Аврен - публикувана на 03.02.2017г 3.26 MB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Казашка река, община Аврен / пътища/ - публикувана на 31.01.2017г. 443.50 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Юнак, община Аврен / пътища/ - публикувана на 31.01.2017г. 449.50 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Аврен, община Аврен / пътища/ - публикувана на 31.01.2017г. 695.50 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Болярци, община Аврен / пътища/ - публикувана на 31.01.2017г. 383.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Круша, община Аврен / пътища/ - публикувана на 31.01.2017г. 335.00 KB
Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ за землище Царевци, община Аврен / пътища/ - публикувана на 31.01.2017г. 656.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Varna 9000,
1, D-r Piskyuliev str.

PHONES:
(052) 621240
(052) 6212443