22.04.2024


Go back
2015/2016г. Заповед №РД-07-097/12.02.2016 г. на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви на ползване с НТП "Трайни насаждения" за землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2015/2016 г. 1.49 MB
2015/2016г. Заповед №РД-07-096/12.02.2016 г. на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви на ползване с НТП "Трайни насаждения" за землището на с. Розово, общ. Казанлък, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2015/2016 г. 339.50 KB
2015/2016г. Заповед №РД-07-098/12.02.2016 г. на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви на ползване за землището на с. Конаре, общ. Гурково, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2015/2016 г. 4.27 MB
2015/2016г. Заповед за изменение на Заповед № РД-07-587/30.09.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Асен, общ. Павел баня. 70.50 KB
2015/2016г. Заповед за изменение на Заповед № РД-07-457/15.09.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан 72.00 KB
2015/2016г. Заповед за изменение на Заповед № РД-07-460/17.09.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Дълбоки, общ. Стара Загора 92.00 KB
2015/2016г. Заповед за изменение на Заповед № РД-07-520/29.09.2015 г. за определяне масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Шейново, общ. Казанлък 199.50 KB
2015/2016г. Заповед №РД-07-077/01.02.2016 г. на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви на ползване за землището на с. Бели бряг, общ. Раднево, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2015/2016 г. 970.50 KB
2015/2016г. Заповеди на Директора на ОД"Земеделие"-Стара Загора на основание чл. 37 в, ал. 4 във връзка с ал. 16 от ЗСПЗЗ (полски пътщиа) за землищата в община Стара Загора 2.47 MB
2015/2016г. Заповеди на Директора на ОД"Земеделие"-Стара Загора на основание чл. 37 в, ал. 4 във връзка с ал. 16 от ЗСПЗЗ (полски пътщиа) за землищата в община Гурково. 215.15 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289