25.04.2024


Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обшествена информация 15.38 KB
Информация за подаване на заявления за достъп до обществена информация 23.22 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2019 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен 101.50 KB
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на ОД „Земеделие“- Сливен за 2019 г 73.27 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2018 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен 93.50 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2017 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен. 93.00 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2016 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен 92.50 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2015 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен 92.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg