06.06.2023


Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2020 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен 100.00 KB
Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация /предоставена от ОД „Земеделие” – Сливен информация, повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ/ 68.00 KB
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД „Земеделие“- Сливен, както и форматите, в които е достъпна- м. 09.2020г. 74.52 KB
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД „Земеделие“- Сливен, както и форматите, в които е достъпна- м. 07.2020г. 74.49 KB
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД „Земеделие“- Сливен, както и форматите, в които е достъпна 2020г. 73.43 KB
Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация /предоставена от ОД „Земеделие” – Сливен информация, повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ/ 71.85 KB
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация 84.50 KB
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обшествена информация 15.38 KB
Информация за подаване на заявления за достъп до обществена информация 23.22 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2019 година в ОД „Земеделие“ гр. Сливен 101.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg