26.09.2023


Заповед за изменение за заповед № РД-09-668-2/14.10.2021г. землище Хърсово 2021-2022 г. 56.68 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Ружица, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 1.88 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Ружица, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 55.96 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Векилски, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 1.66 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Векилски, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 55.95 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Хърсово, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 1.90 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Хърсово, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 55.89 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Никола Козлево, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 3.37 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Никола Козлево, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 55.86 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Крива река, общ. Никола Козлево - публикувана на 15.10.2021 г. 1.64 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg