25.09.2023


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Тервел, общ. Хитрино - публикувано на 13.10.2021 г. 1.13 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Тервел, общ. Хитрино - публикувана на 13.10.2021 г. 56.35 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Студеница, общ. Хитрино - публикувано на 13.10.2021 г. 1.36 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Студеница, общ. Хитрино - публикувана на 13.10.2021 г. 56.32 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Развигорово, общ. Хитрино - публикувано на 13.10.2021 г 1.40 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Развигорово, общ. Хитрино - публикувана на 13.10.2021 г. 56.11 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Трем, общ. Хитрино - публикувано на 12.10.2021 г. 1.59 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Трем, общ. Хитрино - публикувана на 12.10.2021 г. 56.35 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Становец, общ. Хитрино - публикувано на 12.10.2021 г. 1.12 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 год. за землище Становец, общ. Хитрино - публикувана на 12.10.2021 г. 56.31 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg