27.11.2022


23.11.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Веселец, община Завет, област Разград 3.30 MB
08.11.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Прелез, община Завет, област Разград 3.48 MB
19.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на гр. Завет, община Завет, област Разград 5.39 MB
19.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Острово, община Завет, област Разград 4.09 MB
07.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Иван Шишманово, община Завет, област Разград 2.63 MB
07.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Сушево, община Завет, област Разград 2.86 MB
19.08.2022г. Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2022-2023 година за землищата от община Завет - изготвени окончателни регистри, справки и баланси 73.50 KB
17.08.2022г. График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2022-2023 година за землищата от община Завет 92.50 KB
Обявление за изготвени предварителни регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за землищата от община Завет, във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2022-2023 година 61.58 KB

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа