23.04.2024


04.11.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград 6.36 MB
20.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград 5.02 MB
20.10.2022г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023г. за землището на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград 4.60 MB
16.08.2022г. График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2022-2023 година за землищата от община Цар Калоян 64.32 KB
Обявление за изготвени предварителни регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за землищата от община Цар Калоян, във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2022-2023 година 73.00 KB

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа