29.02.2024


ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ С. ГОРНО ОЗИРОВО ЗА ИМОТИ С НТП "ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" 63.90 KB
ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ С. ГОРНО ОЗИРОВО ЗА ИМОТИ С НТП "ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" 63.90 KB
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГОРНО ОЗИРОВО / ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ / 69.00 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ / ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ / ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГОРНО ОЗИРОВО. 56.00 KB
Обява за заседанието на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване трайни насаждения за землището на с. Горно Озирово. 88.50 KB
РЕГИСТЪР И КАРТА ПО РЕДА НА НА ЧЛ. 72.2 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГОРНО ОЗИРОВО ЗА ИМОТИ С НТП ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ. 662.53 KB
ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В , АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГОРНО ОЗИРОВО. 103.00 KB
ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В , АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 738.81 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДОЛНО ОЗИРОВО В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ. 487.46 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГР. ВЪРШЕЦ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ. 110.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728