29.03.2023


10.08.2022 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРЕДНОТО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ПО ОБЩИНИ И ЗЕМЛИЩА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПОЛЗВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ / РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023Г. 96.85 KB
05.08.2022 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЛИЩАТА, В КОИТО НЯМА ДА ИМА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ / РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023Г. 70.50 KB
06.07.2022 УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 37Б И ЧЛ. 37В ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ / ЗСПЗЗ / И ГЛАВА СЕДМА "ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ" ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ / ППЗСПЗЗ / ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 ГОДИНА. 528.26 KB
10.08.2021 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ИЗГОТВЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ/РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022Г. 70.40 KB
23.06.2020 УКАЗАНИЯ, ФАЙЛОВЕ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ В ЕДИНЕН ФОРМАТ С ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО ЧЛ. 69, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ И ЧЛ. 70, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА. 225.47 KB
АКТ.18.06.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 69 ОТ ППЗСПЗЗ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК / СЪСОБСТВЕНИК / НАСЛЕДНИК. 60.50 KB
АКТ.18.06.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 70 ОТ ППЗСПЗЗ, КОЕТО СЕ ПОДАВА ОТ ПОЛЗВАТЕЛ. 85.00 KB
АКТ.18.06.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Б, АЛ. 3 ОТ ЗСПЗЗ - ОТНОСНО СВЪРЗАНИ ЛИЦА. 34.50 KB
АКТ.18.06.2020 06.08.2018 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В СПОРАЗУМЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ 36.00 KB
АКТ.18.06.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ - ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ИМОТИ. 31.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728