22.07.2024


15.08.2023 Определен размер на средното годишно рентно плащане по землища за общините на територията на Област Монтана, което ще се ползва при изготвяне на споразумения/разпределения за стопанската 2023-2024г. 89.26 KB
15.08.2023 Съобщение за Банкова сметка на ОД "Земеделие" - Монтана за плащане на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/за стопанската 2023-2024г. за землищата в област Монтана. 68.91 KB
04.08.2023 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЛИЩАТА, В КОИТО НЯМА ДА ИМА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ / РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024Г. 71.00 KB
06.07.2022 УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 37Б И ЧЛ. 37В ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ / ЗСПЗЗ / И ГЛАВА СЕДМА "ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ" ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ / ППЗСПЗЗ / ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 ГОДИНА. 528.26 KB
10.08.2021 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ИЗГОТВЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ/РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022Г. 70.40 KB
23.06.2020 УКАЗАНИЯ, ФАЙЛОВЕ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ В ЕДИНЕН ФОРМАТ С ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО ЧЛ. 69, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ И ЧЛ. 70, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА. 225.47 KB
АКТ.18.06.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 69 ОТ ППЗСПЗЗ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК / СЪСОБСТВЕНИК / НАСЛЕДНИК. 60.50 KB
АКТ.18.06.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 70 ОТ ППЗСПЗЗ, КОЕТО СЕ ПОДАВА ОТ ПОЛЗВАТЕЛ. 85.00 KB
АКТ.18.06.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Б, АЛ. 3 ОТ ЗСПЗЗ - ОТНОСНО СВЪРЗАНИ ЛИЦА. 34.50 KB
АКТ.18.06.2020 06.08.2018 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В СПОРАЗУМЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ 36.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728