28.05.2023


Go back
АКТ.18.06.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 69 ОТ ППЗСПЗЗ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ОТ СОБСТВЕНИК / СЪСОБСТВЕНИК / НАСЛЕДНИК. 60.50 KB
АКТ.18.06.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 70 ОТ ППЗСПЗЗ, КОЕТО СЕ ПОДАВА ОТ ПОЛЗВАТЕЛ. 85.00 KB
АКТ.18.06.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37Б, АЛ. 3 ОТ ЗСПЗЗ - ОТНОСНО СВЪРЗАНИ ЛИЦА. 34.50 KB
АКТ.18.06.2020 06.08.2018 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В СПОРАЗУМЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ 36.00 KB
АКТ.18.06.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ - ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ИМОТИ. 31.50 KB
АКТ.18.06.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СОБСТВЕНИКА НА ИМОТА ПРИ ДУБЛИРАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ ДОГОВОРИ. 46.00 KB
АКТ.18.06.2020 ОБРАЗЦИ ЗА ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ. 26.86 KB
АКТ.18.06.2020 ОБРАЗЦИ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. 15.02 KB
АКТ.18.06.2020 15.11.2018 СЪОБЩЕНИЕ ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА НА ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ СУМИТЕ ЗА "БЕЛИТЕ ПЕТНА" ОТ МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ" ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА. 68.94 KB


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728