28.05.2023


АКТ.18.06.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СОБСТВЕНИКА НА ИМОТА ПРИ ДУБЛИРАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ ДОГОВОРИ. 46.00 KB
АКТ.18.06.2020 ОБРАЗЦИ ЗА ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ. 26.86 KB
АКТ.18.06.2020 ОБРАЗЦИ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. 15.02 KB
АКТ.18.06.2020 15.11.2018 СЪОБЩЕНИЕ ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА НА ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ СУМИТЕ ЗА "БЕЛИТЕ ПЕТНА" ОТ МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ" ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА. 68.94 KB
26.07.2018 ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРИРАЦИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ И АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. 92.40 KB
15.11.2015 ЗАПОВЕД №РД 09-874/13.11.2015 НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 37В, АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 7 ОТ ЗСПЗЗ СУМИ ЗА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ.3, Т. 2 ОТ ЗСПЗЗ / Т.Н. "БЕЛИ ПЕТНА" ОПРЕДЕЛЕНИ В ИЗДАДЕНИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗАПОВЕДИ. 1.59 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728