Върни се горе

Министерство на земеделието, храните и горите организира среща – дискусия на тема Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. с акцент „Представяне на SWOT анализ за околна среда и климат“. Събитието ще се проведе на 3 декември 2019 г. от 9:00 ч. в гр. Пловдив, Голяма Аула на Аграрен университет Пловдив.

По време на срещата представители на Аграрния университет - Пловдив ще представят разработен от тях SWOT анализа за околна среда и климат.

В рамките на събитието ще се проведе и дискусия на тема „Добрите практики в Новата зелена архитектура“, по време на която ще бъдат представени добрите земеделски практики, допринасящи за опазване на околната среда и смекчаване изменението на климата.  Участниците ще могат да се запознаят с последната актуална информация за хода на преговорния процес по темата за Новата зелена архитектура.

Основна цел на събитието е провеждането на публичен дебат с възможно най-широк кръг заинтересовани страни по темата за бъдещата Зелена архитектура на ОСП и установяване на механизъм за тясно взаимодействие с неправителствения сектор при обсъждането на новите изисквания в рамките на Зелената архитектура и добрите земеделски практики.

Повече предварителна информация по темата, може да намерите в материалите в платформата за Новата ОСП, секция „Материали“, обхващащи темите за Зелената архитектура, условността и добрите практики идентифицирани на семинари и конференции.

За присъствие на събитието, моля да се регистрирате на следния линк: https://www.eventbrite.com/e/swot-tickets-82586357017    

Предложения за дискусия добри земеделски практики: cap@mzh.government.bg