25.05.2024


1828 - Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи 15.31 KB
1859 - Предоставяне на данни по характеристики 15.14 KB
2520 - Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 15.90 KB
2521 - Регистрация на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 15.44 KB
2567 - Издаване на удостоверение за вписване в базата данни на нов обект за съхранение на зърно 15.27 KB
2572 - Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им 14.76 KB
2647 - Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн 15.53 KB
2652 - Регистрация на тютюнопроизводители 15.97 KB
283 - Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове 16.54 KB
1101 - Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) 17.70 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854