новини
 • 21.08.2020 г.
  Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година
  прочети >>
 • 18.08.2020 г.
  Започва прием по подмерки COVID 1, COVID 2 и de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя
  прочети >>
 • 18.08.2020 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2020 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 6 от 18 Юли 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 179.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 5 от 7 Юни 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 172.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 4 от 21 Май 2020 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 162.00 KB
Важно До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни . Публикувано на 16.09.2020г. 86.72 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Септември 2020г. 39.32 KB
Важно Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година Във връзка с изготвяне на цифрови модели на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г., информираме заинтересованите лица за изготвени ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ и ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. За да се приеме цифровият модел на споразумението в информационна система Ферма, независимо с какъв софтуер е изготвено, данните следва да съответстват на указаните формати. Публикувано на 21.08.2020г. 36.91 KB
Покана на оценители, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи за изготвяне на оценка по пазарен механизъм за поземлени имоти. Публикувана на 20.08.2020г. 281.50 KB
ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на област Смолян 137.00 KB
Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 85.06 KB
От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя 84.24 KB
Заповед за определяне на останалите имоти ДПФ след проведен търг на 26.06.2020 г. за отдаване под наем/аренда на ниви за отглеждане на едногодишни полски култури. Публикувана на 29.07.2020 г. 74.99 KB
Протокол за разпределение на поземлени имоти - държавен поземлен фонд с НТП ливади и пасища по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ на собственици и ползватели на пасищни селскостопански животни за стопанската 2020-2021 г. Публикуван на 29.07.2020 г. 746.00 KB
Важно За Земеделските стопани Указания и електронни форми за попълване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ЗСПЗЗ, които са за улеснение на земеделските стопани. 233.49 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец Август 2020г. 39.40 KB
Важно ПОКАНА Представяне на проект на списък на зелените практики 15 юли 15:00, видеоконферентна връзка 8.52 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

tel:

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 214"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

-------------------------------------
Землища в КВС поддържани от ОСЗ
-------------------------------------


 

 

 

 

Национална Селска Мрежа