новини
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 03.12.2021 г.
  Важно съобщение за всички земеделски стопани, които отговарят на условията по схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“
  прочети >>
 • 10.08.2021 г.
  За изготвяне на споразумения за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, МЗХГ уведомява всички заинтересовани лица за следното:
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Търг ДПФ, Наем по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Протокол от проведен търг по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Публикуван на 10.01.2022г. 54.00 KB
Важно За Земеделските стопани ZP_v29_4-32bit MS Office - Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант, Упътване за работа с файл на ЗС и Инструкция за попълване на табл 2 от АФ-2021 674.50 KB
Важно За Земеделските стопани ZP_v29_4-64bit MS Office - Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант, Упътване за работа с файл на ЗС и Инструкция за попълване на табл 2 от АФ-2021 710.23 KB
Наем по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ Открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земи от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувана на 06.12.2021г. 228.95 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Заповед за определяне на останалите свободни земеделски имоти от държавния поземлен фонд след проведен търг на 05.11.2021 г. Публикувана на 30.11.2021г. 134.89 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Обявена процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от ДПФ в област Смолян за стопанската 2021-2022 г. за ниви, ливади и пасища. Публикувана на 01.10.2021г. 732.44 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 08 от 07 Декември 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 189.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 07 от 21 Октомври 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 175.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 06 от 26 Август 2021 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 176.00 KB
Важно За Животновъдите Указания за директен достъп до документите, свързани със задължения на собствениците/ползвателите на животновъдни обекти. Стопаните могат да подават до 31.12.2021 г. предложения до БАБХ на посочения електронен адрес. 635.35 KB
Важно За Животновъдите Стартират новите модулни разширения към Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС за земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни, 2.61 MB
Важно За Животновъдите Създаване на Областен съвет по животновъдство - Смолян 254.94 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ П Р О Т О К О Л от проведен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем/аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд за пет стопански години - ниви и мери; пасища и ливади за една стопанска година, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ по Заповед № РД-04-88/27.09.2021 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. Обявлението за търга е публикувано във вестник ”Отзвук”бр.38 от 01-07.10.2021 г. Потокола е публикуван на 5.11.2021г. 69.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец НОЕМВРИ 2021г. 39.57 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ОКТОМВРИ 2021г. 40.74 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

tel:

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 226"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

-------------------------------------
Землища в КВС поддържани от ОСЗ
-------------------------------------


 

 

 

 

Национална Селска Мрежа