новини
 • 19.09.2023 г.
  ДО АРЕНДАТОРИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА АРЕНДА ЗА ЗЕМИ ОТ ДПФ - ИНДЕКС НА ИНФЛАЦИЯ
  прочети >>
 • 13.09.2023 г.
  ВАЖНО! - Срок за подаване на декларациите за зърно - Приложение №3
  прочети >>
 • 01.08.2023 г.
  Стартира прием на заявления за подпомагане по държавна помощ за газьола
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница
актуално


27.11.2023 Обявление до кандидатите подали документи за участие в търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Габрово за стопанската 2023-2024 година на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за срок от 1 стопанска година 72.04 KB
27.11.2023 Констативен протокол от провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободни земи с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Габрово, за стопанската 2023/2024 година, за собственици на селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 73.02 KB
27.11.2023 Протокол от провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Габрово за стопанската 2023-2024 година на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за срок от 1 стопанска година 79.19 KB
22.11.2023 Решение № К-6 / 16.11.2023 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 34.92 KB
03.11.2023 Информационна кампания „Призвание: БиоЛогичен!“ - дата на провеждане: 22.11.2023 г. 2.25 MB
31.10.2023 График за дейността в ОД "Земеделие"- Габрово по ЗРКЗГТ през месец ноември 2023 г. 65.10 KB
23.10.2023 Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Габрово и документи във връзка с провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на останалите свободни земеделски земи от ДПФ в област Габрово за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 5 стопански години и за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ДПФ в област Габрово за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 3 стопански години 292.24 KB
19.10.2023 Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Габрово и документи във връзка с провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година на останалите свободни земеделски земи с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ от ДПФ в област Габрово за стопанската 2023-2024 г. 287.24 KB
05.10.2023 Решение № К-5 / 02.10.2023 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 29.81 KB
26.09.2023 График за дейността в ОД "Земеделие"- Габрово по ЗРКЗГТ през месец октомври 2023 г. 65.26 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

Габрово 5300,
ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел.: (066) 804 274 

e-mail: odzg_gabrovo@
mzh.government.bg


повече информация


РАБОТНО ВРЕМЕ

на ОДЗ - Габрово

от 9.00 до 12.30 часа

от 12.30 до 17.30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за

административно обслужване 

от 8.00 до 18.30 часа  
Банкови сметки на ОД "Земеделие" Габрово


Код по БУЛСТАТ

175812436


Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани

 

 

 Длъжностно лице

по защита на данните съгласно Регламент 2016/679

Ренета Цанкова - главен експерт в ГДАР

тел. 066/804274, 0882882464

eл. поща: odzg_gabrovo@

mzh.government.bg

 

   

Справки за длъжници към ДПФ

и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

 тел. 066/801 551Заповед за определяне на пожароопасен сезон