новини
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани вече могат да проверят дали попадат в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021
  прочети >>
 • 09.08.2021 г.
  До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната
  прочети >>
 • 29.07.2021 г.
  Стартират специализираните теренни проверки на физически блокове за кампания 2021
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница
актуално


18.01.2022 График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец февруари 2022 г. 63.91 KB
18.01.2022 Констативен протокол за провеждане на търг - втора тръжна сесия, с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Габрово, за стопанската 2021/2022 година, за срок от пет стопански години, за отглеждане на едногодишни полски култури и съществуващи трайни насаждения за срок от десет стопански години 65.03 KB
ВАЖНО ! Отлага се заседанието на областния съвет по животновъдство за територията на област Габрово насрочено на 20.01.2022 г. 13.21 KB
04.01.2022 Констативен протокол за поставяне на съобщение на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” - Габрово във връзка с Протокол за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем за срок от една стопанска година на останалите свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища, мери” и „ливади”, за стопанската 2021-2022 година 72.82 KB
04.01.2022 Обявление на Протокол за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем за срок от една стопанска година на останалите свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища, мери” и „ливади”, за стопанската 2021-2022 година 69.67 KB
04.01.2022 Протокол за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни земеделски земи от държавен поземлен фонд в област Габрово с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ за стопанската 2021/2022 г. за срок от една стопанска година 75.48 KB
22.12.2021 График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец декември 2021 г. 64.53 KB
20.12.2021 Решение № К-7 / 16.12.2021 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 32.65 KB
16.12.2021 Заповед № РД 09-1194 от 15.12.2021 г. на министъра на земеделието за одобряване проекти на специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г. 217.96 KB
14.12.2021 Протокол от проведено заседание на Областен съвет по животновъдство гр. Габрово 23.12 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

Габрово 5300,
ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел.: (066) 804 274 

e-mail: odzg_gabrovo@
mzh.government.bg


повече информация


РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за

 административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа Банкови сметки на ОД "Земеделие" Габрово

 

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани

 

 ЛИЧНИ ДАННИ

 

 Длъжностно лице

по защита на данните съгласно Регламент 2016/679

Стефка Георгиева Пашова директор ДАПФСДЧР

тел. 066/801551, 0882016689

eл. поща: stefi_pashova@mail.bg

     Длъжностно лице,

определено да извършва

справки за длъжници към ДПФ

и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

Антоанета Юриева Коларова 

ст. експерт в ГДАР

 тел. 066/801 551, 0876755037