новини
 • 09.03.2021 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2021 г.
  прочети >>
 • 08.01.2021 г.
  Важно за пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земеделски култури!
  прочети >>
 • 17.12.2020 г.
  Земеделските стопани могат да подават възражения по специализираните слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2020
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница
актуално


22.06.2021 График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец юли 2021 г. 90.59 KB
10.06.2021 Заповед и документи за провеждане на търг - първа тръжна сесия за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Габрово, за стопанската 2021-2022 г., за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 5 стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 10 стопански години. 1.46 MB
31.05.2021 Заповед РД-04-66/28.05.2021 г. за недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделска продукция и селскостопански инвентар, при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с настъпването на пожароопасен сезон в област Габрово. 65.93 KB
25.05.2021 График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец юни 2021 г. 90.95 KB
27.04.2021 Решение № К-3 / 21.04.2021 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 31.03 KB
27.04.2021 График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец май 2021 г. 90.51 KB
09.04.2021 Регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза за област Габрово 60.50 KB
25.03.2021 График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец април 2021 г. 82.78 KB
09.03.2021 Заповед № РД 09-190 от 01.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателен за 2021 г. слой „Постоянно затревени площи”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели 1.05 MB
09.03.2021 Заповед № РД 09-155 от 23.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за окончателни специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020, част от Системата за идентификация на земеделските парцели 214.42 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

Габрово 5300,
ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел.: (066) 804 274 

e-mail: odzg_gabrovo@
mzh.government.bg


повече информация


РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за

 административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа Банкови сметки на ОД "Земеделие" Габрово

 

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани

 

 ЛИЧНИ ДАННИ

 

 Длъжностно лице

по защита на данните съгласно Регламент 2016/679

Стефка Георгиева Пашова директор ДАПФСДЧР

тел. 066/801551, 0882016689

eл. поща: stefi_pashova@mail.bg

     Длъжностно лице,

определено да извършва

справки за длъжници към ДПФ

и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

Антоанета Юриева Коларова 

ст. експерт в ГДАР

 тел. 066/801 551, 0876755037