новини
 • 09.08.2021 г.
  До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната
  прочети >>
 • 29.07.2021 г.
  Стартират специализираните теренни проверки на физически блокове за кампания 2021
  прочети >>
 • 09.03.2021 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2021 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница
актуално


17.09.2021 График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец октомври 2021 г. 89.00 KB
13.09.2021 Решение № К-5 / 03.09.2021 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 31.19 KB
16.08.2021 График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец септември 2021 г. 70.12 KB
16.08.2021 Технически изисквания към графичната част на проектите на споразумения по чл. 37 в и чл.37 ж от ЗСПЗЗ 71.95 KB
04.08.2021 Индикативен график за извършване на теренни проверки в община Габрово 14.97 KB
04.08.2021 Индикативен график за извършване на теренни проверки в община Дряново 14.38 KB
04.08.2021 Индикативен график за извършване на теренни проверки в община Севлиево 22.10 KB
04.08.2021 Индикативен график за извършване на теренни проверки в община Трявна 14.24 KB
04.08.2021 Списък с физически блокове в област Габрово, определени за теренни проверки, съгласно заповед РД 09-761/ 27.07.2021 на министъра на земеделието, храните и горите. 34.12 KB
21.07.2021 График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец август 2021 г. 90.74 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

Габрово 5300,
ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел.: (066) 804 274 

e-mail: odzg_gabrovo@
mzh.government.bg


повече информация


РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за

 административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа Банкови сметки на ОД "Земеделие" Габрово

 

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани

 

 ЛИЧНИ ДАННИ

 

 Длъжностно лице

по защита на данните съгласно Регламент 2016/679

Стефка Георгиева Пашова директор ДАПФСДЧР

тел. 066/801551, 0882016689

eл. поща: stefi_pashova@mail.bg

     Длъжностно лице,

определено да извършва

справки за длъжници към ДПФ

и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

Антоанета Юриева Коларова 

ст. експерт в ГДАР

 тел. 066/801 551, 0876755037