новини
 • 04.05.2023 г.
  От днес стартира прием по мерки 10 и 11 от ПРСР (2014-2020 г.)
  прочети >>
 • 30.03.2023 г.
  От 3 до 13 април стопаните могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна в размер на 213 млн. лева
  прочети >>
 • 15.02.2023 г.
  Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница
актуално


17.05.2023 График за дейността в ОД "Земеделие"- Габрово по ЗРКЗГТ през месец юни 2023 г. 64.48 KB
21.04.2023 График за дейността в ОД "Земеделие"- Габрово по ЗРКЗГТ през месец май 2023 г. 64.28 KB
21.04.2023 НАРЪЧНИК ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ 2023 1.11 MB
18.04.2023 Решение № К-2 / 7.04.2023 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 29.95 KB
14.03.2023 График за дейността в ОД "Земеделие"- Габрово по ЗРКЗГТ през месец април 2023 г. 63.79 KB
07.03.2022 Решение № К-1 / 27.02.2023 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 34.49 KB
01.03.2023 Заповед № РД46-62/28.02.2023 г. на Министъра на земеделието за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2023-2024 г., находящи се на територията на област Габрово и списък - Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта 4.26 MB
23.02.2023 График за дейността в ОД "Земеделие"- Габрово по ЗРКЗГТ през месец март 2023 г. 64.88 KB
17.02.2023 Констативен протокол от извършена проверка по реда на чл. 37м от ЗСПЗЗ на всички действащи договори на ползватели на пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Габрово 76.83 KB
07.02.2023 Стойност на средното годишно рентно плащане за землищата в община Габрово за 2022 г. 52.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

Габрово 5300,
ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел.: (066) 804 274 

e-mail: odzg_gabrovo@
mzh.government.bg


повече информация


РАБОТНО ВРЕМЕ

на ОДЗ - Габрово

от 9.00 до 12.30 часа

от 12.30 до 17.30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за

административно обслужване 

от 8.00 до 18.30 часа  
Банкови сметки на ОД "Земеделие" Габрово


Код по БУЛСТАТ

175812436


Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани

 

 

 Длъжностно лице

по защита на данните съгласно Регламент 2016/679

Ренета Цанкова - главен експерт в ГДАР

тел. 066/804274, 0882882464

eл. поща: odzg_gabrovo@

mzh.government.bg

 

   

Справки за длъжници към ДПФ

и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

 тел. 066/801 551Заповед за определяне на пожароопасен сезон