новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  В срок от 15 до 19 април земеделските стопани могат да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления, подадени по схемата за акциза на газьола
  прочети >>
 • 20.03.2024 г.
  До 30 април 2024 г. се удължава срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница
актуално


27.03.2024 Констативен протокол от извършена проверка по реда на чл. 37м от ЗСПЗЗ на всички действащи договори на ползватели на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ на територията на област Габрово 77.05 KB
18.03.2024 ОБРАЗЦИ-ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5 и 5А към Заповед № РД46-76/01.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните 584.32 KB
18.03.2024 ЗАПОВЕД № РД46-76/01.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните 777.20 KB
18.03.2024 График за дейността в ОД "Земеделие"- Габрово по ЗРКЗГТ през месец април 2024 г. 63.84 KB
01.03.2024 Заповед № РД46-60/28.02.2024 на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024-2025 г., находящи се на територията на област Габрово и списък - Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта 66.54 KB
26.02.2024 График за дейността в ОД "Земеделие"- Габрово по ЗРКЗГТ през месец март 2024 г. 64.96 KB
26.02.2024 Решение № К-1 / 13.02.2024 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 35.05 KB
30.01.2024 Стойност на средното годишно рентно плащане за землищата в община Габрово за 2023 г. 21.48 KB
30.01.2024 Стойност на средното годишно рентно плащане за землищата в община Дряново за 2023 г. 15.75 KB
30.01.2024 Стойност на средното годишно рентно плащане за землищата в община Севлиево за 2023 г. 19.91 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

Габрово 5300,
ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел.: (066) 804 274 

e-mail: odzg_gabrovo@
mzh.government.bg


повече информация


РАБОТНО ВРЕМЕ

на ОДЗ - Габрово

от 9.00 до 12.30 часа

от 12.30 до 17.30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за

административно обслужване 

от 8.00 до 18.30 часа  
Банкови сметки на ОД "Земеделие" Габрово


Код по БУЛСТАТ

175812436


Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани

 

 

 Длъжностно лице

по защита на данните съгласно Регламент 2016/679

Ренета Цанкова - главен експерт в ГДАР

тел. 066/804274, 0882882464

eл. поща: odzg_gabrovo@

mzh.government.bg

 

   

Справки за длъжници към ДПФ

и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

 тел. 066/801 551

и 066/807 720Заповед за определяне на пожароопасен сезон