новини
 • 05.12.2022 г.
  Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.
  прочети >>
 • 21.11.2022 г.
  Oт 22 ноември започва прием на заявления по извънредното подпомагане за земеделските стопани от ПРСР
  прочети >>
 • 14.11.2022 г.
  От днес земеделските стопани, които не са кандидатствали по схемата за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна, могат да подадат заявление
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница
актуално


17.01.2023 Констативен протокол за сваляне на съобщение на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” - Габрово във връзка с Протокол за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем за срок от една стопанска година на останалите свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища, мери” и „ливади”, за стопанската 2022-2023 година 73.46 KB
17.01.2023 График за дейността в ОД "Земеделие"- Габрово по ЗРКЗГТ през месец февруари 2023 г. 64.03 KB
29.12.2022 Констативен протокол за поставяне на съобщение на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” - Габрово във връзка с Протокол за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем за срок от една стопанска година на останалите свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища, мери” и „ливади”, за стопанската 2022-2023 година 73.29 KB
29.12.2022 Обявление на Протокол за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем за срок от една стопанска година на останалите свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища, мери” и „ливади”, за стопанската 2022-2023 година 80.19 KB
29.12.2022 Протокол за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни земеделски земи от държавен поземлен фонд в област Габрово с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ за стопанската 2022/2023 г. за срок от една стопанска година 92.08 KB
23.12.2022 Решение № К-8 / 12.12.2022 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 30.36 KB
23.12.2022 Решение № К-7 / 10.11.2022 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 34.12 KB
20.12.2022 Констативен протокол за поставяне на съобщение на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” - Габрово във връзка с Протокол от 19.12.2022 г. за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Габрово. 73.00 KB
20.12.2022 Обявление до кандидатите подали документи за участие в търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Габрово, за стопанската 2022–2023 година, за срок от 5 стопански години, за отглеждане на едногодишни полски култури и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 10 стопански години. 79.87 KB
20.12.2022 Протокол за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Габрово, за стопанската 2022–2023 година, за срок от 5 стопански години, за отглеждане на едногодишни полски култури и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 10 стопански години. 68.40 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

Габрово 5300,
ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел.: (066) 804 274 

e-mail: odzg_gabrovo@
mzh.government.bg


повече информация


РАБОТНО ВРЕМЕ

на ОДЗ - Габрово

от 9.00 до 12.30 часа

от 12.30 до 17.30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за

административно обслужване 

от 8.00 до 18.30 часа  
Банкови сметки на ОД "Земеделие" Габрово


Код по БУЛСТАТ

175812436


Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани

 

 

 Длъжностно лице

по защита на данните съгласно Регламент 2016/679

Ренета Цанкова - главен експерт в ГДАР

тел. 066/804274, 0882882464

eл. поща: odzg_gabrovo@

mzh.government.bg

 

   

Справки за длъжници към ДПФ

и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

 тел. 066/801 551Заповед за определяне на пожароопасен сезон