новини
 • 19.07.2022 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2022 г.
  прочети >>
 • 27.06.2022 г.
  На 01.07.2022 г. ще се проведе среща с министъра на земеделието д-р Иван Иванов
  прочети >>
 • 08.06.2022 г.
  На 16.06.2022 г. ще се проведе среща със заместник-министъра на земеделието Стефан Бурджев и екипът му
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница
актуално


21.09.2022 График за дейността в ОД "Земеделие"- Габрово по ЗРКЗГТ през месец октомври 2022 г. 61.51 KB
16.09.2022 г. е крайния срок за подаване на заявления по мярка „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“! 63.05 KB
31.08.2022 Констативен протокол за сваляне на съобщение от информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” - Габрово във връзка с Протокол от 11.08.2022 г. за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Габрово. 72.86 KB
25.08.2022 Регистър по Закона за маслодайната роза за област Габрово 156.50 KB
18.08.2022 График за дейността в ОД "Земеделие"- Габрово по ЗРКЗГТ през месец септември 2022 г. 63.86 KB
15.08.2022 Констативен протокол за поставяне на съобщение на информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” - Габрово във връзка с Протокол от 11.08.2022 г. за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Габрово. 72.79 KB
15.08.2022 Обявление до кандидатите подали документи за участие в търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Габрово, за стопанската 2022–2023 година, за срок от 5 стопански години, за отглеждане на едногодишни полски култури и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 10 стопански години. 71.67 KB
15.08.2022 Протокол за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Габрово, за стопанската 2022–2023 година, за срок от 5 стопански години, за отглеждане на едногодишни полски култури и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от 10 стопански години. 87.42 KB
01.08.2022 Решение № К-5 / 25.07.2022 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 32.19 KB
28.07.2022 Заповед РД09-858/28.07.2022 г. за допълнение на Заповед РД 09-847/22.07.2022 г. на министъра на земеделието 121.63 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

Габрово 5300,
ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел.: (066) 804 274 

e-mail: odzg_gabrovo@
mzh.government.bg


повече информация


РАБОТНО ВРЕМЕ

на ОДЗ - Габрово

от 9.00 до 12.30 часа

от 12.30 до 17.30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за

административно обслужване 

от 8.00 до 18.30 часа  
Банкови сметки на ОД "Земеделие" Габрово


Код по БУЛСТАТ

175812436


Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани

 

 ЛИЧНИ ДАННИ

 

 Длъжностно лице

по защита на данните съгласно Регламент 2016/679

Стефка Георгиева Пашова директор ДАПФСДЧР

тел. 066/801551, 0882016689

eл. поща: stefi_pashova@mail.bg

 

   

Справки за длъжници към ДПФ

и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

 тел. 066/801 551Заповед за определяне на пожароопасен сезон