новини
 • 18.03.2020 г.
  Земеделските стопани могат да подават документи за пререгистрация и по електронна поща
  прочети >>
 • 17.03.2020 г.
  ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията, съгласно публикувания индикативен график
  прочети >>
 • 13.03.2020 г.
  Одобрени са окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за Кампания 2019 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ (ПЗП) със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница
актуално


25.06.2020 Протокол от дата 25.06.2020 г. на основание чл.37 и, ал.10 от ЗСПЗЗ за допълнително разпределение на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от държавен поземлен. 290.69 KB
23.06.2020 График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец юли 2020 г. 90.62 KB
17.06.2020 Заповед на директора на ОДЗ Габрово за определяне на восъчна зрялост и пожароопасен сезон в област Габрово 64.45 KB
11.06.2020 Заповед на директора на ОДЗ Габрово № ПО-05-15/09.06.2020г. за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Габрово за стопанската 2020-2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от десет стопански години. 80.96 KB
11.06.2020 Откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Габрово за стопанската 2020-2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от десет стопански години- ДОКУМЕНТИ. 1.15 MB
09.06.2020 Решение № К-2 / 02.06.2020 г. от проведено заседание на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ 58.00 KB
График за дейността в ОД "Земеделие" Габрово по ЗРКЗГТ през месец юни 2020 г. 90.59 KB
14.05.2020 Извършени разходи от ОДЗ Габрово във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 съгласно писмо № 91-00-125/04.05.2020 г. на министъра на финансите към 30.04.2020 г. 120.23 KB
11.05.2020 Регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза за област Габрово 62.50 KB
26.03.2020 Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID-19 125.06 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

Габрово 5300,
ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел.: (066) 804 168 

e-mail: odzg_gabrovo@
mzh.government.bg

 
Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 145"

 


Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани

 

 ЛИЧНИ ДАННИ

 

 Длъжностно лице по защита на данните съгласно Регламент 2016/679

Стефка Георгиева Пашова - директор ДАПФСДЧР

тел. 066/801551, 0882016692

eл. поща: stefi_pashova@mail.bg


 

 

    Длъжностно лице, определено да извършва справки за длъжници към ДПФ и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

Антоанета Юриева Коларова - ст. експерт в ГДАР

 тел. 066/801 551, 0876755037