20.07.2024


Сливен

повече>>

Нова Загора

повече>>

Котел

повече>>

Твърдица

повече>>

Заповед Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за назначаване на комисия сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година за землищата на територията на община Твърдица. 128.00 KB
Заповед Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за назначаване на комисия сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година за землищата на територията на община Котел. 185.50 KB
Заповед Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за назначаване на комисия сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година за землищата на територията на община Сливен. 301.00 KB
Заповед Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за назначаване на комисия сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година за землищата на територията на община Нова Загора. 242.00 KB
важно! Декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. 62.53 KB
протокол Протокол от комисия за определяне размер на средно рентно плащане за 2016 година в землищата на Област Сливен. 345.50 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Сливен 348.00 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Твърдица 135.50 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Котел 186.00 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви в община Нова Загора 243.00 KB


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg