24.02.2024


Заповед на Директора на ОД "Земеделие" гр. Сливен за отмяна на Заповеди от № РД-10-273/06.12.2016 г. до № РД-10-280/06.12.2016 г. включително. 1.96 MB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за определяне цена на имотите-напоителни канали в масивите за ползване в землището на гр. Нова Загора, обл. Сливен. 1.23 MB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за определяне цена на имотите-напоителни канали в масивите за ползване в землището на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора. 1.82 MB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за определяне цена на имотите-напоителни канали в масивите за ползване в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора. 1.68 MB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за определяне цена на имотите-напоителни канали в масивите за ползване в землището на с. Любенова Махала, общ. Нова Загора. 1.53 MB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за определяне цена на имотите-напоителни канали в масивите за ползване в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора. 980.89 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за определяне цена на имотите-напоителни канали в масивите за ползване в землището на с. Коноьово, общ. Нова Загора. 1009.17 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за определяне цена на имотите-напоителни канали в масивите за ползване в землището на с. Караново, общ. Нова Загора. 1.05 MB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за определяне цена на имотите-напоителни канали в масивите за ползване в землището на с. Бял Кладенец, общ. Нова Загора. 1.14 MB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за утвърждаване и разпределение на масивите по доброволно споразумение на ползване за землището на с. Ценино, общ. Нова Загора 97.66 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg