22.06.2024


Заповед и споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Тополчане, община Сливен по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 81.68 KB
Заповед и споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Средорек, община Сливен по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 89.43 KB
Заповед и споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Сливен по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 80.86 KB
Заповед и споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Ковачите, община Сливен по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 82.43 KB
Заповед и споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Изгрев, община Сливен по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 86.03 KB
Заповед и споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Ичера, община Сливен по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 101.15 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за промяна на заповед за утвърждаване разпределение на масивите по доброволно споразумение за землището на с. Крушаре, общ. Сливен 80.00 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за утвърждаване разпределението масиви за ползване и доброволно споразумение на масиви за ползване за землището на с. Струпец, общ. Сливен 90.99 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за утвърждаване разпределението масиви за ползване и доброволно споразумение на масиви за ползване за землището на с. Тополчане, общ. Сливен 104.35 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за утвърждаване разпределението масиви за ползване и доброволно споразумение на масиви за ползване за землището на с. Панаретовци, общ. Сливен 81.90 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg