19.07.2024


Заповед и споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Градец, община Котел по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 80.79 KB
Заповед и споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Жеравна, община Котел по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 81.49 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за утвърждаване разпределението масиви за ползване и доброволно споразумение на масиви за ползване за землището на с.Катунище, общ. Котел 72.81 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за утвърждаване разпределението масиви за ползване и доброволно споразумение на масиви за ползване за землището на с.Пъдарево, общ. Котел 190.97 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за утвърждаване разпределението масиви за ползване и доброволно споразумение на масиви за ползване за землището на с.Седларево, общ. Котел 122.34 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за утвърждаване разпределението масиви за ползване и доброволно споразумение на масиви за ползване за землището на с.Нейково, общ. Котел 171.84 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за утвърждаване разпределението масиви за ползване и доброволно споразумение на масиви за ползване за землището на с.Мокрен, общ. Котел 254.02 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за утвърждаване разпределението масиви за ползване и доброволно споразумение на масиви за ползване за землището на гр.Котел, общ. Котел 70.64 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за утвърждаване разпределението масиви за ползване и доброволно споразумение на масиви за ползване за землището на с.Ябланово, общ. Котел 184.14 KB
Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен за утвърждаване разпределението масиви за ползване и доброволно споразумение на масиви за ползване за землището на с.Градец, общ. Котел 68.97 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg