20.05.2024


Go back
Заповед Заповед № РД-04-57/06.06.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за поземлен имот, частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване в землището на с. Старо село, общ. Сливен, обл. Сливен. Публикувана на 06.06.2023 г. 80.15 KB
Заповед Заповед № РД-04-58/06.06.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за поземлен имот, частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване в землището на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Публикувана на 06.06.2023 г. 80.23 KB
Заповед Заповед № РД-04-36/28.03.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за поземлени имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, обл. Сливен . Публикувана на 28.03.2023 г. 80.97 KB
Заповед Заповед № РД-04-35/28.03.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за поземлен имот, частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора, обл. Сливен . Публикувана на 28.03.2023 г. 80.10 KB
Заповед Заповед № РД-04-34/28.03.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ за поземлен имот, частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване в землището на с. Новоселец, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Публикувана на 28.03.2023 г. 80.07 KB
Заповед Заповед № РД-04-25/24.02.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за откриване на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, за поземлени имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и по §29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които са годни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в землището на с. Николаево, общ. Сливен, обл. Сливен. Публикувана на 24.02.2023 г. 64.75 KB


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg