26.09.2023


Сливен
повече>>

Нова Загора
повече>>

Котел
повече>>

Твърдица
повече>>
Актуално! Процедура за създаване на масиви за ползване по реда на чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 72.95 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви- пасища, мери и ливади за землищата на Община Котел. 82.00 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви- пасища, мери и ливади за землищата на Община Нова Загора. 86.21 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви- пасища, мери и ливади за землищата на Община Сливен. 91.52 KB
Заповед на Директор ОДЗ- Сливен за назначаване комисия по споразумения за земеделски масиви- пасища, мери и ливади за землищата на Община Твърдица. 76.12 KB


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg