15.07.2024


Всички новини

07.11.2023 г.

Провеждане на продуктови анкети в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г.

Министерството на земеделието и храните организира провеждането на статистически изследвания за производство и добиви от полски култури, от зеленчуци, от плодове, за производство на грозде и вино през 2023 година, както и изследване на броя на селскостопанските животни към 1-ви ноември 2023 г. и на пчеларството в България през 2023 г. Изследванията ще се проведат в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г. От 1-ви до 15-ти ноември 2023 г. данните ще се въвеждат онлайн самостоятелно от земеделските стопани чрез попълване на електронни статистически въпросници от включените в списъците за анкетиране земеделски стопанства, които разполагат с актуална електрона поща. От 15-ти ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г. данните за останалите земеделски стопанства от съответната извадка се събират чрез експерти и служители от структурите на областните дирекции „Земеделие“. Повече информация за текущите анкети е представена в разделите Структура на земеделските стопанства, Растениевъдство и Животновъдство, в секциите за всяка анкета за 2023 г. на сайта за агростатистика Agrostat.bg. Ако имате необходимост от съдействие при попълване на данните или повече информация, може да се свържете с експерт по агростатистика – 0874616019, 0879609990 -  Мариян Боянов


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа