13.06.2024


Всички новини

01.08.2023 г.

МЗХ публикува наръчник за прилагането на ДЗЕС

Министерство на земеделието и храните публикува на официалната си интернет страница  Наръчник за практическото приложение на стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Наръчникът съдържа девет стандарта, както и допълнителни препоръки за тяхното спазване, основаващи се на изискванията на Европейското законодателство и е предназначен за земеделските стопани, които трябва да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), за да получат подпомагане в пълен размер по различните видове интервенции, включени в Стратегическия план на България за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 година.

Наръчникът е публикуван на следния интернет адрес: 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/07/31/narchnik_dzes_3007za_kachvane_na_mzkh.pdf


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа