26.02.2024


Всички новини

10.05.2023 г.

От 15 май стартира допълнителен прием по държавната помощ заради войната в Украйна

От 15 май до 19 май 2023 г. се отваря допълнителен прием по държавната помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна”.

Първият прием по нея се проведе от 3 април до 13 април 2023г.  След изтичане на срока за подаване на заявления по помощта, в Министерство на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ са получени множество сигнали от земеделски стопани, които са пропуснали да подадат своите документи в срок. В тази връзка ще бъде открит допълнителен период за прием на заявления по схемата, който да позволи на земеделските стопани, които са пропуснали да подадат заявления в първоначалния срок да го направят в новия. 

От Министерството на земеделието приканват земеделските стопани, които не са кандидатствали по време на първоначалния прием по помощта, да подадат заявления при допълнителния, независимо дали са достигнали тавана на помощта до 250 000 евро (488 975,50 лв.), тъй като Министерството е предприело стъпки пред службите на ЕК за увеличаване на тавана по държавната помощ. Това ще даде възможност и на земеделските производители, които са достигнали тавана на подпомагане още през 2022 г. да бъдат компенсирани за увеличените разходи за обработване на земеделските земи и отглеждането на животни.

Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ през 2023 г. – изменение от 05.05.2023г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа