03.02.2023


Всички новини

29.07.2022 г.

Въвежда се изключение от забраната за косене на тревата, ако площите са в зони от Натура 2000


С допълнение на заповед РД 09-847 от 22 юли 2022 г. на министъра на земеделието д-р Иван Иванов, се въвежда  изключение от забраната земеделските стопани да не извършват косене на тревата, за площите в защитени зони Натура 2000.

С допълнително въведения срок за забрана за косене от 25.07.2022г. до 07.08.2022 г., съгласно заповедта на министъра на земеделието, земеделските стопани, обработващи площи в защитени територии, са възпрепятствани да косят трева и стопаните са лишени от възможността да осигурят сено за изхранване на животните в този период, което допълнително затруднява дейността им.

Поради тази причина в предложеното допълнение на заповедта за площите по Натура 2000 е предвидена възможност за косенето на трева, но само при условие, че се спазват препоръките, предвидени в заповедите на министъра на околната среда и водите косенето да се извършва ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост.          

  
Заповед № РД 09-858/27.07.2022г. на министъра на земеделието, за добавяне на изключение от забраната за косене на тревата, въведена със заповед № РД 09-847/22.07.2022г., за площите в защитени зони Натура 2000.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа