01.12.2020


Всички новини

30.04.2020 г.

Уведомление - промяна на банкови сметки (обновена)

 

С настоящето Ви уведомяваме за настъпилата промяна на обслужващата банка  и банковите сметки.

 

Считано от 03 май 2020 г. ОД „Земеделие“ Разград ще се обслужва със следните банкови сметки:

 

 

Сметка за средства по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ („бели петна“):

 

IBAN: BG56STSA93003325256761, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД

 

 

Сметка за административни такси събирани от Общински служби по земеделие по Наредба №49/05.11.2004

 

IBAN: BG34STSA93003102356201, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД

 

 

Сметка за административни такси събирани от КТИ съгласно чл.17, ал.1 от ЗРКЗГТ

 

IBAN: BG34STSA93003102356201, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД

 

 

Сметка за приходи от наем/аренда на зем.земя от ДПФ

 

IBAN: BG34STSA93003102356201, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОНИ: 


 
тел./факс: (084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа