30.05.2024


Новини

Всички новини

10.07.2023 г.

МЗХ публикува разяснения по приемите за биологично земеделие и интервенциите за околната среда и климата и хуманно отношение към животните по СПРЗСР

Министерството на земеделието и храните разработи и публикува на официалната си интернет страница информационни материали в помощ на земеделските производители по отворените приеми за биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР).

С тях се цели прилагането на подход на прозрачност и по-голяма яснота на действащата нормативна уредба, засягаща работата на земеделските стопани. Те съдържат разяснения и основни изисквания за подпомагане по интервенциите, както и условията, на които трябва да отговорят стопаните. Материалите съдържат актуална информация, необходима на земеделците при подаване на заявления за подпомагане и спазване на ангажиментите им. 

Kрайният срок за кандидатстване по новите интервенции е 21 юли 2023 г.

Подробните изисквания за условията и реда за прилагане на интервенциите са разписани в Наредба № 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“ и Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.

Информационните материали са достъпни на следния интернет адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/strategicheski-plan-za-razvitie-na-zemedelieto-i-selskite-rajoni/


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа