01.12.2020


Новини

Всички новини

03.07.2020 г.

На вниманието на земеделските стопани

Във връзка със  сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година ви напомняме, че срокът за представяне  на декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и на заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ  е до 31 юли в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите.

 За ваше улеснение на сайта на ОД“Земеделие“ – Разград в секция “Ползване на земеделските земи“  ще намерите Примерна таблица и указания за създаване на файлове, съдържащи данни за декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ, за предаване в Общинските служби по земеделие на електронен носител за стопанската 2020/2021 година и Примерна таблица и указания за създаване на файлове, съдържащи данни за заявления по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ, за предаване в Общинските служби по земеделие на електронен носител за стопанската 2020/2021 година.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОНИ: 


 
тел./факс: (084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа