30.05.2024


Заповед за утвърждаване на декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 844.58 KB
Примерна таблица на файлове в единен формат за споразумения по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ и разпределение по чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ 18.00 KB
Указанията за създаване на файлове в единен формат за споразумения по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ и разпределение по чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ 55.00 KB
Образец на проект за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, съгласно чл. 72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 46.50 KB
Образец на приложение към разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 23.00 KB
Образец на споразумение, сългасно чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 59.00 KB
Образец на приложение към споразумение по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 22.50 KB
Образец на декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 71.00 KB
Образец на заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 103.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011