01.03.2024


Указания за създаване на файлове в единен формат, съдържащи данни за декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ, за предаване в Общинските служби по земеделие на електронен носител за стопанската 2020/2021 година 193.50 KB
Размер на средното годишно рентно плащане за землищата в област Разград за стопанската 2019 – 2020 година 44.05 KB
Размер на средното годишно рентно плащане за землищата в област Разград за стопанската 2018 – 2019 година 26.27 KB
График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Самуил 99.00 KB
График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Разград 93.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Цар Калоян 69.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Самуил 73.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Разград 71.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Лозница 71.50 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Кубрат 71.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011