30.09.2023


АКТ.14.02.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО И КАПАЦИТЕТА НА ОБЕКТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО - ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ЧЛ. 4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА 23/2015 ГОДИНА 16.18 KB
АКТ.14.02.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЕСТАТА НА СЪХРАНЕНИЕ НА НАЛИЧНОТО ЗЪРНО В ТЯХ - ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ЧЛ. 11, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА 23/2015 ГОДИНА. 37.50 KB
АКТ.14.02.2020 29.11.2019 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕНО ЗЪРНО - ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ ЧЛ. 14, АЛ. 1. ОТ НАРЕДБА 23/2015Г. 17.51 KB
АКТ.14.02.2020 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТЕНО КОЛИЧЕСТВО ЗЪРНО - ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ОТ НАРЕДБА 23/2015Г. 16.26 KB
АКТ.14.02.2020 29.11.2019 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 23 ОТ 2015Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО. 52.57 KB
AKT.14.02.2020 19.02.2019 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 23/2015Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО. 39.50 KB
АКТ.14.02.2020 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС, НА КОЙТО СЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБА 23/2015Г. 96.00 KB
19.02.2019 ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ - ДВ, БРОЙ 106 ОТ 21.12.2018г. 236.13 KB


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728