10.07.2020

Go back
Услуги ОДЗ Заявлениеза извършване на покупка по реда на чл.27, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ 90.50 KB
Услуги ОДЗ Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация. 71.00 KB
Услуги ОДЗ Заявление за бракуване на трайни насaждения с изтекъл срок на амортизация. 30.50 KB
Услуги ОДЗ Заявлние акт категоризиране на земеделски земи при промяна на тяхното предназначение. 33.50 KB
Услуги ОДЗ Заявление за вписване в регистъра на развъдните ферми и стопанства (птици, свине и зайци). 89.00 KB
Услуги ОДЗ Регистриране на земеделски производители. 82.00 KB
Услуги ОДЗ Заявление общо. 30.00 KB
Услуги ОДЗ Заявление за промяна на предназначение. 32.50 KB
Услуги ОДЗ Утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране 96.00 KB
Услуги ОДЗ Промяна на предназначението на земеделски земи. 87.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712