28.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с. Дюлево, община Средец, област Бургас-публикувана на 02.01.2024г. 495.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с. Момина църква, община Средец, област Бургас-публикувана на 02.01.2024г. 1.04 MB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с. Вълчаново, община Средец, област Бургас-публикувана на 02.01.2024г. 248.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с.Кирово, община Средец, област Бургас-публикувана на 19.12.2023г. 563.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 г. за землището на с.Богданово, община Средец, област Бургас-публикувана на 19.12.2023г. 234.00 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg