15.07.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 04-568-1/15.05.2023г. гр. Бургас на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. за землището на гр.Поморие, община Поморие, област Бургас-публикувана на 15.05.2023г. 363.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. за землището на гр.Поморие, община Поморие, област Бургас-публикувана на 04.01.2023г. 382.50 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. за землището на с.Лъка, община Поморие, област Бургас-публикувана на 04.01.2023г. 342.00 KB
З А П О В Е Д на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. за землището на гр.Каблешково, община Поморие, област Бургас-публикувана на 04.01.2023г. 454.00 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg