27.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД-04-577/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Фазаново, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 176.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-578/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на гр.Царево, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на17.12.2021г. 189.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-576/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Синеморец, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 147.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-575/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Резово, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 156.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-568/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Българи, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 130.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-570/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Велика, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 172.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-574/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Лозенец, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 181.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-572/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Кондолово, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 129.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-571/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Изгрев, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на17.12.2021г. 148.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04 -567/17.12.2021г. гр. Бургас; На основание чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ , след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Бродилово, община Царево, област Бургас, за стопанската 2021 – 2022 г.-публикувана на 17.12.2021г. 183.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg