25.04.2024


Болярово

повече>>


Елхово

повече>>


Стралджа

повече>>


Тунджа

повече>>


Ямбол

повече>>

с.Скалица, общ.”Тунджа”, обл. Ямбол - заповед ПО-09-907-3 /14.12.2021 г. с карта и регистри за доброволно споразумение за пасища,мери и ливади за стопанската 2021-2022 година 8.37 MB
с.Овчи кладенец, общ.”Тунджа”, обл. Ямбол - заповед ПО-09-916-3 /14.12.2021 г. с карта и регистри за доброволно споразумение за пасища,мери и ливади за стопанската 2021-2022 година 9.72 MB
Приложение 1 към Заповед ПО-09-369-20/07.12.2021 г. 113.37 KB
Заповед № ПО-09-369-20/07.12.2021 г. за изменение на Заповед № ПО-09-369/05.08.2021 г. изменена със Заповеди №№ ПО-09-369-3/17.08.2021 г.; ПО-09-369-7/07.09.2021 г.; ПО-09-369-10/05.10.2021 г.;ПО-09-369-14/15.10.2021 г.и ПО-09-369-17/04.11.2021 г. за определяне състава на комисиите на основание чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол за стопанската 2021/2022г. 114.00 KB
Заповед ПО-09-808-5/17.11.2021 г. за откриване на процедура по сключване на споразумения за пасища мери и ливади за с.Скалица, обю.Тунджа, обл.Ямбол 81.00 KB
Заповед ПО-09-808-4/17.11.2021 г. за откриване на процедура по сключване на споразумения за пасища мери и ливади за с.Овчи кладенец, обю.Тунджа, обл.Ямбол 80.50 KB
Заповед № ПО-09-369-17_04.11.2021 г. за определяне състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за всички землища на територията на област Ямбол 115.00 KB
Приложение към Заповед ПО-09-369-17/04.11.2021 г. 113.12 KB
Заповед № ПО-09-369-14/15.10.2021 г. за изменение на Заповед № ПО-09-369/05.08.2021 г. изменена със Заповеди №№ ПО-09-369-3/17.08.2021 г.; ПО-09-369-7/07.09.2021 г.; ПО-09-369-10/05.10.2021 г. 113.00 KB
Приложение към заповед ПО-09-369-14/15.10.2021 г. 109.76 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854